Τηλεϊατρική... Η απομακρυσμένη παρατήρηση του ασθενούς. 
Για ανθρώπους που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές η τηλεϊατρικη είναι μια σημαντική διέξοδος στα όποια προβλήματα υγείας υπάρχουν, καθώς δεν έχουν πάντοτε τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα νοσοκομεία και πολλές φορές ακόμα και σε γιατρούς. Ένα μεγάλο εύρος από υπηρεσίες υγείας όπως η διάγνωση, η θεραπεία, η περίθαλψης, η παρατήρηση και η αποθεραπεία καλύπτεται από την τηλεϊατρική.
Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για την εκμάθηση των φοιτητών αλλά και του ιατρικού προσωπικού.
Το μεγάλο κόστος του εξοπλισμού είναι μια από τις δυσκολίες καθώς και η απαιτούμενη τεχνολογική κατάρτιση του προσωπικού.
Σαφώς ο εκτιμώμενος χρόνο συνεδρίας με το γιατρό, είναι πολλές φορές μεγαλύτερος.
Η πρακτική αυτή υλοποιείται μέσω συσκευών που είναι εγκαταστημένοι τόσο στο ιατρείο όσο και στο χώρο του ασθενούς. Οι συσκευές τηλεπαρακολούθησης μεταφέρουν πληροφορίες, όπως η πίεση του αίματος, ο ρυθμός της καρδιάς, το βάρος, η γλυκόζη στο αίμα κ.ά. παρέχοντας πληροφορίες για ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού. Με βάση τη συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν τον ασθενή καθορίζεται και η θεραπευτική του αγωγή.
Η τηλεπαρακολούθηση είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη υπηρεσία που αφορά κυρίως έκτακτα περιστατικά. Αυτή η μέθοδος επικεντρώνεται στα χρόνια νοσήματα.
Η τηλεϊατρική, η τηλε-συνδιάσκεψη και οι τηλεπικοινωνιακές τεχνολογίες συνήθως χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών από απόσταση, χρησιμοποιώντας ήχο, εικόνα και ιατρικά δεδομένα.

Διαβάστε ακόμα

Αναζητήστε τα στα περίπτερα

 • ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΜΟΣ 26
 • ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 55
 • ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 56
 • ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΜΟΣ 25
 • ΚΤΥΠΤΟΛΕΞΑ 30
 • ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ 29
 • ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ ΤΟΜΟΣ 12
 • TOP SUDOKU NO7
 • TOP SUDOKU8
 • λευκη σχαρα τομος 17
 • λευκη σχαρα τομος 16
 • ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΑ ΤΟΜΟΣ 13
 • ΛΕΥΚΗ ΣΧΑΡΑ ΤΕΥΧΟΣ 37
 • LEYKH SXARA 38
SCROLL TO TOP